1 / 4 Sayfa 1234 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 36 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Eşim evi terk etti , boşanma davası açabilir miyim?

  Herkese selam...
  Hukukçu arkadaşlar sizlere sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim.

  ben öğretmenim. eşimse çalışmıyor.Eşimi 6 aylık hamileyken ailesine tatil için gönderdim.ve almaya gitmek için aradığımda artık hiç gelmeyeceğini söyledi(hiçbir problem yokken).aradan 3.5 ay geçti eşim doğum yapmış ve hiç bir şekilde bana haber vermedi telefonunu kapatmış ona hiç bir şekilde ulaşamıyorum. ailesiyle problemler yaşadığım için onlar sürekli bana hakaret ediyorlar eşimden haber vermiyorlar.velhasıl ben bu işten çok sıkıldım artık boşanmak istiyorum.Boşanma davasını geçimsizlikten açsan hiç şahidim yok dön ihtarı çeksem eminim eve gelmeyecek.bu durumda en kısa ve en az zaiyatla bu işten nasıl kurtulurum ne olur yardımcı olun.


  teşekkürler....


 2. #2
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  2.557
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bayramının kutlu olsun

  Eşinize dön çağrısı yapın.Ama 4 aylık süre geçmesi ile bu dön çağrısını yapın. Siz dön çağrısını yaptığınızda 2 aylık süre içinde geri dönmezse de kusurlu kendisi olur ve terk sebebi ile boşanma davası açma hakkına sahip olursunuz.

  Diğer türlü şiddetli geçimsizlik ile boşanma davası açarsanız geçimsizliğinizi ispatlamanız ve geçimsizliğinizin ana sebeplerini belirttiğiniz iddialarınızı ispatlamanız gerek. Şahitlerle. Tabi bu arada eşiniz hem kendisi hemde çocuk için nafaka talep edecektir. Etmese bile hakim çocuk için muhakkak nafaka bağlayacaktır.

 3. #3
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  2.557
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bayramının kutlu olsun

  4. TERK : (Mutlak Boşanma Nedenidir)
  "MADDE 164 Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
  Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz."

  Terk mutlak boşanma nedenidir. Yani terk durumu ispatlandığında, kanunun aradığı şartlar oluşmuşsa hakim tarafından boşanmaya hükmedilmesi gerekir.

  SARTLARI :
  1. Eşlerden birinin geçerli bir sebep olmaksızın ve evlilik birliğini devam ettirmeme kastı ile evi terketmesi (evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla terk veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmeme )
  2. Terk durumunun 6 ay sürmüş ve devam etmekte olması (Bu ayrılık kesintisiz olmalıdır, kısa süreli bir araya gelme durumu bile terk sebebi ile boşanma için engel oluşturabilir.)
  3. Terk zamanından sonraki 4. ayın doldurulması ile terk eden eşe hakim tarafından ihtar yapılmış olması
  4. İhtardan sonra 2 aylık süre geçmesi ve bu süre içerisinde ortak eve dönmeme (süre ihtarın eşe tebliğ edildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak eğer yol giderleri, terkeden eşe ihtar sonrasında ulaşmış veya giderlerin alınmasından kaçınılmışsa sürenin işlemeye başlayacağı tarih bu tarih olarak esas alınacaktır.) Terk sebebi ile boşanmada ihtardan sonraki ikinci ayın bitimi ile başlayan dava açma süresi çok fazla geçirilmemelidir, makul bir süre içerisinde dava açılmalıdır.

  İ H T A R: **

  GÖREV :Asliye Hukuk Mahkemesi

  YETKİ : Her yerden çekilebilir. Çünkü ihtar bir dava değildir.

  İHTARIN ÖZELLİKLERİ
  1. İhtar samimi bir arzunun ürünü olmalıdır. Boşanma aracı olarak kullanılmamalıdır. Aksi ispat edildiği takdirde örneğin ihtardan sonra davet eden eşin, diğer eşi eve dönmemesi konusunda tehdidinin varlığı ispat edilirse bu ihtar geçersizdir.
  2. İhtar nihai bir karar değildir. Bu nedenle başlı başına temyiz edilemez. Kesindir.
  3. Değişik iş defterine kaydı yapılmalıdır. Harç alınmaz, duruşmasız görülür.
  İhtar, evi terkeden eşin bizzat kendisine yapılmalıdır, vekile yapılan ihtar geçersizdir.
  4. İhtarda eşin davet edildiği evin açık adresi mutlaka gösterilmelidir.İ.BK.
  5. Eşin hangi süre içerisinde eve dönmesi gerektiği yazılmalıdır.
  6. 2 aylık süre içerisinde eve dönülmemesi halinde hakkında boşanma davası açılacağı yazılmalıdır.
  7. Evi tereden eşin eve dönerken yapacağı yol ve yemek vb. masrafların miktarı ihtarda gösterilmeli ve bu giderler konutta ödemeli olarak gönderilmelidir.

  Bu şartların bulunması durumunda hakim tarafından ihtara karar verilir.


  İHTAR SÜRELERİ

  Terk Tarihi

  4 AY İhtar için beklenecek süre

  İhtar Tarihi

  2 AY Dava açmak için beklenecek süre

  Dava Tarihi

  İHTAR ÖNCESİ DÖRT AYLIK SÜRE: Terk tarihinden itibaren en az dört ay geçtikten sonra ihtar çekilmelidir. Bu süre dolmadan çekilen ihtar geçersiz olacağından terk sebebi ile boşanma davasına konu olamaz. Ancak aile birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile açılacak olan boşanma davasında kullanılabilir. Hakim re’sen bu süreyi araştırmalıdır.
  Boşanma davası sırasında bu sürenin belirlenmesi için tanık dinlenmelidir.
  Her bakımdan Bağımsız Konutun sağlanması gerekir. Bağımsız konut:
  .. Sosyal ve ekonomik açıdan oturulabilecek özellikte bir ev olmalıdır. (tuvalet, banyo, mutfak vb. olmalı , gerekirse keşif yapılmalıdır.)
  .. Konutun iyi niyet esaslarına göre seçilmesi gerekir. Yani konutu hazırlayan eş kendi çalıştığı iş yerinin bulunduğu yerde (şehir) konutu hazırlamalıdır. Ayrı ayrı şehirlerde ise kocanın iyi niyetinden söz edilemez. Çünkü evlilikte asıl olan eşlerin birlikte yaşamalarıdır.
  .. Davet edilen evde anne-baba,kardeş davet eden eşle birlikte kalmamalıdır. Birlikte kalıyor iseler bağımsız konuttan söz edilemez. Kocanın önceki eşinden olan çocuğu reşit ve aynı evde kalıyor ise yine bağımsızlıktan söz edilemez. Ancak çocuk reşit değil ve babanın bakma sorumluluğu ve zorunluluğu (yasal olarak) var ise bu durum konutun bağımsız olmasını etkilemez. Uygulamada anne-baba aynı apartmanda ancak ayrı dairelerde oturuyor ancak yemeği düzenli olarak birlikte yiyor ve sadece yatmadan yatmaya kendi evlerine gidiyor iseler bu konut bu şartlar halinde bağımsız değildir. İhtarın geçerli olması için bu şekilde ki aile içi uygulamadan vazgeçildiği açıkça belirtilmelidir. Ancak bu durumun ihtardan sonra varlığını ve devam ettiğini ispat terk eden eşe düşer.

  Terk eden eş yasal süre içerisinde eve geldiğini ve evin bağımsız olmadığını yada kapının kapalı olduğunu iddia ediyor ise bunu ispat etmelidir.

  İHTAR SONRASI 2 AYLIK SÜRE: Davet eden eş ihtarda açıkça belirttiği 2 aylık süre dolduktan sonra davasını açmalıdır. Bu süre en az olan süredir. Davacının bu süre dolduktan sonra istediği bir tarihte dava açma hakkı doğar.
  İhtardan sonra söz konusu olan bu ihtarda bir eksiklik olduğu anlaşılır ise ikinci ihtarın gönderilmesi için belirlenen sürenin beklenilmesi gerekir.
  Terk eden eş bu iki aylık süre içerisinde haklı bir nedeni yada mazereti olduğunu ispat edemez ve bu süre dolduktan sonra örneğin 65 gün sonra konuta dönerse davacının dava açma hakkını ortadan kaldırmaz.
  Terke dayalı boşanma davası her iki eşe de tanınmıştır. Karı da bu nedene dayalı olarak ihtar gönderip dava açabilir.
  Davada ,herkes genel kural gereği iddiasını ispat etmek zorundadır.
  Davalı eve dönmemekte haklı olduğunu ispat etmelidir.

  İhtar çekmekle koca önceki olayları affetmiş sayılır. Bu nedenle MK.164/1 maddesine dayanarak dava açıldığında ihtardan önceki eylem ve sözler aleyhe delil olamaz.

 4. #4
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  2.557
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bayramının kutlu olsun

  GÖREV

  4787 s.y. gereğince Aile Mahkemesi görevlidir.

  YETKİ

  "Madde 168 Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduklar yer mahkemesidir."

  Bu değişiklik ile bayan eşte kocasının ikametgahında davayı açma zorunluluğundan kurtulmuş olmaktadır. Artık kadın da kendi oturduğu yerde boşanma davası açabilir.

  İSPAT


  TANIK
  Tanıkların üçüncü kişilerden aktardıkları sözler boşanmaya esas alınamaz.
  Tanıkların davacıdan naklen aktardığı sözler de delil olarak davaya esas alınamaz.

  Davacı iddiasını her türlü delil ile ispat edebilir. Tanıklıkta, tanık anlatımlarının olabildiğince somut, görgüye dayalı , duymaya dayalı olmayan, inandırıcı ve açık olmalıdır.

  Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça akrabalık ve arkadaşlık tanık beyanını değerden düşürecek bir sebep kabul edilemez. Asıl olan tanığın doğru söylediğinin kabulü gerekir. (HUMK 254)  TAZMİNAT

  MADDİ TAZMİNAT (MK 174)
  Şartları :
  1.Tazminat talep edenin boşanma sebebinde kusuru bulunmamalı veya az kusurlu olmalıdır.
  2.Diğer tarafın boşanma sebebinde etkili bir kusuru olmalıdır.
  3.Talep edenin mevcut veya beklenen bir menfaatinin boşanma sebebi ile zarara uğraması.  MANEVİ TAZMİNAT (MK 174/2)
  Şartları :
  1.Tazminat talep edenin boşanma sebebinde kusuru bulunmamalı veya az kusurlu olmalıdır.
  2.Diğer tarafın boşanma sebebinde etkili bir kusuru olmalıdır.
  3.Tazminat talep edenin boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğramış olmalıdır.

 5. #5
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  2.557
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bayramının kutlu olsun

  Eşinizi kabul etmeye hazır olmalısınız. Zira yaptığınız ihtar neticesinde eşiniz geri dönerse evlilik devam edecektir ve boşanma davası açamayacaksınız!

  Hazır mısınız? Eşinizi geri istiyor musunuz? Asıl amacınız boşanma değil mi? O zaman buyrun bu yolu deneyin!

  Eşinizi terke zorlamamış olmalısınız. Evi terk etmesinde eşiniz haklı olmamalı.. Eğer haklı ise, örneğin onu aldattıysanız, dövdüyseniz, hakaret ettiyseniz, kendi anne ve babanızla yaşamaya zorladıysanız, evinize bakmıyorsanız, eve icra gelmesine neden olduysanız vs. eşiniz evi terk etmekte haklı görülebilir. Bu durumda ihtar yapsanız ve eşiniz dönmese de terke dayalı boşanma davası açamazsınız.

  Eşiniz keyfi olarak veya hukukun haklı bulmadığı bir sebeple evi terk etmiş olmalıdır ve siz onu her şeye rağmen geri istemelisiniz. Bu terk hali 6 aydan beri sürmelidir ve halen devam etmelidir. Hakime başvurup eve dön diye çağrı yapmalısınız. gelmedi mi? Ne kadar bekleyeceksiniz? 2 ay. 2 ay sonunda dönmedi mi? O zaman boşanma davası açabilirsiniz.

 6. #6
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bayramının kutlu olsun

  Teşekkürler.


  Ben kesinlikle boşanmak istiyorum. En mantıklı yol dön ihtarı gibi görünüyor.

  Gidiş sebebini bilmiyorum çünkü..

 7. #7
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  2.557
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bayramının kutlu olsun

  Alıntı barho rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Teşekkürler.


  Ben kesinlikle boşanmak istiyorum. En mantıklı yol dön ihtarı gibi görünüyor.

  Gidiş sebebini bilmiyorum çünkü..
  Eşinizin gidiş sebebini bilmiyorum diyorsunuz ama ilk yazınızda eşinizin ailesi ile yaşadığınız problemleri kabul ediyorsunuz. Demek ki eşinizle aynı evde yaşarken birşeyler yaşanmış.

 8. #8
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Red face Cevap: bayramının kutlu olsun

  Alıntı denizblk rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Eşinizin gidiş sebebini bilmiyorum diyorsunuz ama ilk yazınızda eşinizin ailesi ile yaşadığınız problemleri kabul ediyorsunuz. Demek ki eşinizle aynı evde yaşarken birşeyler yaşanmış.


  ailesiyle görüşmüyordum 9 ay öncede barışmıştım
  ama şimdi görünürde sorun yok gibi
  sorun ailesinden kaynaklanıyor ama ben ne olduğunu bilmiyorum

 9. #9
  Kayıt Tarihi
  Nov 2008
  İletiler
  2.557
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bayramının kutlu olsun

  Alıntı barho rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  ailesiyle görüşmüyordum 9 ay öncede barışmıştım
  ama şimdi görünürde sorun yok gibi
  sorun ailesinden kaynaklanıyor ama ben ne olduğunu bilmiyorum
  Peki aileniz bu durumu biliyorlar mı? Aileniz bu duruma ne diyor? Torunlarını görmek istiyorlar mı? Torunlarını gördüler mi?

 10. #10
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  11
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: bayramının kutlu olsun

  Alıntı denizblk rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Peki aileniz bu durumu biliyorlar mı? Aileniz bu duruma ne diyor? Torunlarını görmek istiyorlar mı? Torunlarını gördüler mi?
  ailem hayat senin diyolar en başından beri eşine inanıyorsan barış diyolar
  daha çocuğu ben bile görmedim onlar mardindeler bense hataydayım
  gelirsen fena yaparız diyolar
  bense açıksası korktuğumdan değil de çocuğu özlememek için hiç görmek istemiyorum
  göz görmeyince gönül katlanır... diye avutuyorum kendimi

1 / 4 Sayfa 1234 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yanıt: 10
  Son İleti: 16-11-2011, 20:16:19
 2. Yanıt: 12
  Son İleti: 07-11-2009, 22:01:19
 3. Eşim evi terk etti - Boşanma davası
  Yazan: alicik Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 29-04-2007, 11:57:03
 4. Evi terk ettim, boşanma davası açabilir miyim?
  Yazan: qazak Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 20-09-2004, 22:13:50
 5. Boşanma davası-terk etti
  Yazan: dilek100 Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 04-06-2004, 16:26:38

Bu sayfada bulunan kavramlar:

karım evi terk etti boşanma davası

eşim evi terk etti boşanma davası

eşim evi terketti boşanmak istiyorum

evı terkettım boşanmam gerek

bosanma davasi acacagm ama esime ulasamiyorum

1 aylık eşim evi terk etti boşanma davası açtım

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2014 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  ISP Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikoloğum |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Sanal Turk |  Satılık Düşecek Domainler |  Playbarn Levent |  Kral | 
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2011-2014 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
Hukuki.Net sunucusu yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN teknolojisi kullanmaktadır.
Reklam Alanları: Sitenin 2011-2014 yılı reklam pazarlaması MEDYACİN İletişim Reklam Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılmakta olup, reklam talepleri için Medyacin Ltd. Şti. ile iletişim kurmanız rica olunur.